×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

AKADEMİK KADRO / TAM ZAMANLI

Doç. Dr. Zerrin Ezgi KAHRAMAN
IMG_1863
Bölüm Başkanı

CV

Ofis: 229

Telefon: +90 312 284 45 00 – 245

E-posta: ekahraman@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2001

Yüksek Lisans: Ekonomi, ODTÜ, 2003

Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2008

Çalışma Alanları: Kent Sosyolojisi, Kentsel Dönüşüm, Temel Tasarım, Katılımcı Planlama, Kentsel Entegrasyon.

Devamını Oku…

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER
IMG_1727

CV

Ofis: 205/1

Telefon: +90 312 284 45 00 – 242 / 90 (533) 441 01 04 (Cep Tel.)

E-posta: mtuncer@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 1980

Yüksek Lisans: Şehir ve Bölge Planlama + Restorasyon ABD Ortak Prog., ODTÜ, 1985

Doktora: Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri),  Ankara Üniversitesi, 1995

Çalışma Alanları: Kentsel Tasarım, Tarihi ve Doğal Çevre Koruma, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri, Kent Tarihi

WebSite 1 / Website 2

Devamını Oku…

Prof. Dr. Ali TÜREL
IMG_1727

CV

Ofis: 205/2

Telefon: +90 312 284 45 00

E-posta: aliturel@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 1968

Yüksek Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 1972

Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, London School of Economics, 1979

Çalışma Alanları: Konut Ekonomisi ve Politikaları, Kentsel Ulaşım, Kentsel Kalkınma ve Planlama Konuları

Devamını Oku…

Doç. Dr. Ezgi ORHAN
EzgiNalbantoglu

CV

Ofis: 204/2

Telefon: +90 312 284 45 00 – 390

E-posta: ezgiorhan@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2007

Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2012

Çalışma Alanları: Afet Planlaması, Risk Toplumu, İşyeri Coğrafyası, Planlama Teorisi.

Devamını Oku…

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ALTAY KAYA
IMG_1727
Bölüm Başkan Yardımcısı

CV

Ofis: 207/1

Telefon: +90 312 284 45 00 – 295

E-posta: denizkaya@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2001

Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, ODTÜ, 2004

Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2011

Çalışma Alanları: Kentsel ve Sosyal Dayanıklılık (Resilience), Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Sosyo-Mkeansal Etkileri, Ankara Güvenevler ve

Devamını Oku…

Dr. Öğr. Üyesi Suna Senem ÖZDEMİR
IMG_1851

CV

Ofis: 207/2

Telefon: +90 312 284 45 00 – 387

E-posta: sozdemir@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2000

Yüksek Lisans: Bölge Planlama, ODTÜ, 2003

Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2010

Çalışma Alanları: Bölge Planlama, Bölgesel / Yerel Kalkınma ve Politikası, Bölgesel Ekonomik Modeller, Sanayi Coğrafyası, Kümelenmeler.

Devamını Oku…

Öğr. Gör. Semih KELLECİ
IMG_1888

CV

Ofis: 204/1

Telefon: +90 312 284 45 00 – 347

E-posta: semihkelleci@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2005

Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, ODTÜ, 2012

Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, Gazi Üniversitesi (devam etmekte)

Çalışma Alanları: Kamusal Mekanlar, Kentsel Tasarım, Dijital Sunum ve Görselleştirme Teknikleri.

Devamını Oku…

Öğr. Gör. Can GÖLGELİOĞLU
IMG_1888
CV

Ofis: 204/3

Telefon: +90 312 284 45 00 – 347

E-posta: golgelioglu@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2010

Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, ODTÜ, 2014

Yüksek Lisans: Çevre Bilimleri ve Toplum Çalışmaları, Radboud Üniversitesi, 2015

Yüksek Lisans: Avrupa Mekansal Planlaması ve Sürdürülebilir Kalkınma, Cardiff Üniversitesi, 2015

Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ (devam etmekte)

Çalışma Alanları: Kentsel Morfoloji, Kent İmgesi, Gestalt Kuramı, Sürdürülebilirlik, Sosyal İnovasyon, Yaya ve Bisikletli Ulaşım Politikaları, CBS.

Devamını Oku…

Öğr. Gör. Başak DEMİR
IMG_1727

CV

Ofis: 205/3

Telefon: +90 312 284 45 00 – 139

E-posta: bdemir@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2007

Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, ODTÜ, 2011

Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ (devam etmekte)

Çalışma Alanları: Kentsel Tasarım, Sürdürülebilir Gelişme, Yenilenebilir Enerji, Katılımcı Planlama

Devamını Oku…

Araş. Gör. Nazda GÜNGÖRDÜ
IMG_1851

CV

Ofis: 205/1

Telefon: +90 312 284 45 00 – 347

E-posta: nazdagungordu@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2012

Yüksek Lisans: Bölge Planlama, ODTÜ, 2015

Doktora: Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler, ODTÜ (devam etmekte)

Çalışma Alanları: Ekonomik Kriz ve Sosyal Politikalar, Sosyal Çeşitlilik, Kentsel Politika, Sayısal Araştırma Teknikleri.

Devamını Oku…

Araş. Gör. Damla YEŞİLBAĞ
IMG_1851

CV

Ofis: 206/2

Telefon: +90 312 284 45 00 – 347

E-posta: damlayesilbag@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2014

Yüksek Lisans: Kültürel Mirası Koruma, ODTÜ, (devam etmekte)

Çalışma Alanları: Kentsel ve Kırsal Koruma, Kültürel Miras, Arkeolojik Alanların Korunması, Koruma Planlaması, CBS.

Devamını Oku…

AKADEMİK KADRO / YARI ZAMANLI

Hakan ÜNLÜ
IMG_1863

CV

Ofis: 206

Telefon: +90 312 284 45 00 – 139

E-posta: hakanunlu@cankaya.edu.tr 

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992

Çalışma Alanları: İmar Planlama Süreçleri, Kentsel Tasarım Projeleri, Çevre Düzeni Planı Yapımı, Koruma Planları.

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Ebru ÇELİK
ebssss
Bölüm Sekreteri

Ofis: 229

Telefon: +90 312 284 45 00 – 139

E-posta: ecelik@cankaya.edu.tr

Lisans: Halkla İlişkiler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, (devam)