×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI  
             
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İÇİN ÇİFT ANADAL PROGRAMI
             
Kodu Dönem Ders Adı T U K AKTS
CRP 111 1 Introduction to City Planning / Kent Planlamaya Giriş 3 0 3 3
CRP 117 1 Technical Drawing / Teknik Çizim 2 2 3 4
CRP 102 2 Introduction to Planning Studios / Planlama Stüdyolarına Giriş 4 4 6 10
CRP 128 2 Topographic Measurement and Site Planning / Topoğrafik Ölçüm ve Arazi Planlama 1 2 2 4
CRP 201 3 Planning Studio I / Planlama Stüdyosu I 4 4 6 10
CRP 221 3 Roots of Urbanism and Urbanization / Kentleşme ve Kentliliğin Kökeni 3 0 3 3
CRP 223 3 Introduction to GIS for Planners / Plancılar için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 2 3
CRP 228 3 City in History I / Kent Tarihi I 3 0 3 3
CRP 202 4 Planning Studio II / Planlama Stüdyosu II 4 4 6 10
CRP 222 4 Urban Geography / Kentsel Coğrafya 3 0 3 2
CRP 300 5 Summer Practice I / Yaz Stajı I 0 0 0 8
CRP 301 5 Planning Studio III / Planlama Stüdyosu III 4 4 6 10
CRP 311 5 Institutional and Legislative Aspects of Planning / Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları 3 0 3 2
CRP 317 5 Urban Regeneration Processes / Kentsel Yenileme Süreçleri 3 0 3 2
CRP 329 5 Fundamentals of Regional Planning and Development / Bölge Planlama ve Kalkınmanın Temelleri 3 0 3 2
CRP 302 6 Planning Studio IV / Planlama Stüdyosu IV 4 4 6 10
CRP 324 6 The Economics of Urban Planning / Kent Planlama Ekonomisi 3 0 3 5
CRP 330 6 Planning Theory / Planlama Teorileri 3 0 3 5
CRP 332 6 Environment, Risk and Mitigation Planning / Çevre, Risk ve Sakınım Planlaması 3 0 3 4
CRP 400 7 Summer Practice II / Yaz Stajı II 0 0 0 8
CRP 401 7 Planning Studio V / Planlama Stüdyosu V 4 4 6 13
CRP 411 7 Fundamentals of Housing / konut Çalışmalarının Esasları 3 0 3 6
CRP 402 8 Planning Studio VI / Planlama Stüdyosu VI 4 4 6 15
      64 34 81 142
             
EKONOMİ BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL PROGRAMI
             
Kodu Dönem Ders Adı T U K AKTS
CRP 111 1 Introduction to City Planning / Kent Planlamaya Giriş 3 0 3 3
CRP 117 1 Technical Drawing / Teknik Çizim 2 2 3 4
CRP 102 2 Introduction to Planning Studios / Planlama Stüdyolarına Giriş 4 4 6 10
CRP 128 2 Topographic Measurement and Site Planning / Topoğrafik Ölçüm ve Arazi Planlama 1 2 2 4
CRP 201 3 Planning Studio I / Planlama Stüdyosu I 4 4 6 10
CRP 221 3 Roots of Urbanism and Urbanization / Kentleşme ve Kentliliğin Kökeni 3 0 3 3
CRP 223 3 Introduction to GIS for Planners / Plancılar için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 2 3
CRP 228 3 City in History I / Kent Tarihi I 3 0 3 3
CRP 202 4 Planning Studio II / Planlama Stüdyosu II 4 4 6 10
CRP 222 4 Urban Geography / Kentsel Coğrafya 3 0 3 2
CRP 300 5 Summer Practice I / Yaz Stajı I 0 0 0 8
CRP 301 5 Planning Studio III / Planlama Stüdyosu III 4 4 6 10
CRP 311 5 Institutional and Legislative Aspects of Planning / Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları 3 0 3 2
CRP 317 5 Urban Regeneration Processes / Kentsel Yenileme Süreçleri 3 0 3 2
CRP 329 5 Fundamentals of Regional Planning and Development / Bölge Planlama ve Kalkınmanın Temelleri 3 0 3 2
CRP 302 6 Planning Studio IV / Planlama Stüdyosu IV 4 4 6 10
CRP 330 6 Planning Theory / Planlama Teorileri 3 0 3 5
CRP 332 6 Environment, Risk and Mitigation Planning / Çevre, Risk ve Sakınım Planlaması 3 0 3 4
CRP 400 7 Summer Practice II / Yaz Stajı II 0 0 0 8
CRP 401 7 Planning Studio V / Planlama Stüdyosu V 4 4 6 13
CRP 411 7 Fundamentals of Housing / konut Çalışmalarının Esasları 3 0 3 6
CRP 402 8 Planning Studio VI / Planlama Stüdyosu VI 4 4 6 15
      61 34 78 137