×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Adres: Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Oda No: 331

Eskişehir Yolu 29. Km. Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:4 06790, Etimesgut/ANKARA

Tel:     +90 312 233 10 00 – Dahili 1641

E-Mail:   nazdagungordu@cankaya.edu.tr

Eğitim

Lisans             Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012

Y. Lisans        Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015

Doktora         Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi   

Çalışma Alanları: Kentsel politika, sosyo-mekansal ayrışma ve uyum süreçleri, göç, göçmen politikaları ve kentleşme, bölgesel ve yerel kalkınma

Verilen Dersler

CRP 301 – Planlama Stüdyosu III

CRP 302 – Planlama Stüdyosu IV

CRP 225 – Planlamada Araştırma Teknikleri

KENT 501 – Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Stüdyosu I

KENT 502 – Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Stüdyosu II

Seçilmiş Yayınlar / Konferans Bildirileri / Kitap Bölümleri

Uluslararası kitap(lar)

  • Eraydın, A., Demirdağ, I., Güngördü, F.N., and Yenigün, Ö. (2017), DIVERCITIES: Dealing with Urban Diversity – The case of Istanbul. Middle East Technical University Ankara, Printed by Xerox, The Netherlands, ISBN 9789062664597

Uluslararası konferans bildirileri ve sunuşlar

  • Güngördü, F.N. (2017), Deepening Disadvantage of Women, Youngsters and Children in Times of Austerity: Evidence from European Cities, 7th Nordic Geographers Meeting, 18-21 June 2017, Stockholm, Sweden
  • Orhan, E., Kahraman, E., Güngördü, N. (2016), Evaluation of Quality of Life Indicators at Neighborhood Level: A Regeneration Case from Ankara, Turkey, International Symposium on Urban Design, 3-5 October 2016, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
  • Güngördü, N., (2016), Immigrants from the eyes of ‘Receiver Societies: Syrian Immigrants and Social Exclusion Practices in Çukur and Bostan Neighborhoods, Istanbul, IMISCOE 13th Annual Conference, Prague, Czech Republic, 30 June – 2 July 2016

 Ulusal konferans bildirileri ve sunuşlar

  • Güngördü, n., (2016), Kültürel Ve Ekonomik Uyum Paradoksu: Göçmenlerin Toplumsal Kabul Süreçlerine Yönelik Kent Ölçeğinde Çıkarsamalar, 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  • Güngördü, N. and Eraydın, A. (2014), 2008 Finansal Krizinin ve Kemer Sıkma Politikalarının Avrupa Birliği’ndeki Göç ve Göç Politikalarına Etkisi, KBAM 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara

Uluslararası araştırma raporları

  • Eraydın, A., Yersen, Ö., Güngördü, N. and Demirdağ, I. (2016). Fieldwork Entrepreneurs, Istanbul, (Ankara): METU.
  • Eraydın, A., Yersen, Ö., Güngördü, N. and Demirdağ I. (2015). Fieldwork inhabitants, Istanbul,(Ankara): METU.
  • Eraydın, A., Yersen, Ö., Güngördü, N. and Demirdağ, I. (2014). Governance arrangements and initiatives in Istanbul, (Ankara): METU.
  • Eraydın, A., Yersen, Ö., Güngördü, N.. and Demirdağ, I. (2014). Assessment of urban policies in Istanbul, (Ankara): METU.
Akademik Başarı / Ödüller

2017 – Doktora Ders Performans Ödülü – ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentsel Politika   Planlaması ve Yerel Yönetimler

2014 – TÜBİTAK Bursiyeri – The Connecting Capacity of Local to National and Global Market: The Impact of Accessibility and Connectivity on Regional Inequalities and the Role of  Regional Development Policies

2012 – Bölüm Üçüncülüğü – ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama