×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Adres: Cankaya Universitesi, Balgat Kampüsü, Çukurambar Mah. Öğretmenler Caddesi no:14, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü B Blok Oda:207/1, 06530 Balgat, Çankaya / ANKARA

Tel:     +90 312 284 45 00 – 295
Fax:     +90 312 286 82 03

E-Mail:   denizkaya@cankaya.edu.tr

Eğitim

Lisans             Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001

Y. Lisans        Kentsel Tasarım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004

Doktora          Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2011

Çalışma Alanları: Kentsel ve Sosyal Dayanıklılık (Urban and Regional Resilience), Dayanıklılık Planlaması (Resilience Planning) Zorunlu Göç, Sosyal Dayanıklılık ve Sosyal Uyum Araçları (Forced Migration, Social Resilience and Tools for Social Cohesion), Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Sosyo-Mekansal Etkileri (Socio-Spatial Impacts of Urban Regeneration Processes), Kentsel Coğrafya (Urban Geography), Kentsel Tasarım (Urban Design), Gündelik Hayat ve Kentli Mekanları (Everyday Life and the Spaces of the Inhabitant)

Verilen Dersler

CRP 101 – Temel Tasarım Stüdyosu

CRP 102 – Planlama Stüdyolarına Giriş

CRP 117 –Teknik Çizim

CRP 221 – Kentleşmenin ve Kentliliğin Kökeni

CRP 228 – Kentsel Coğrafya

CRP 351 – Gündelik Hayat, Mekan ve Politika

CRP 358 – Kent ve Bölge Planlamada Güncel Meseleler

KENT 550 – Günümüz Kentlerinde Kentsel Dönüşümün Etkileri

Seçilmiş Yayınlar / Konferans Bildirileri / Kitap Bölümleri

Kitap Bölümleri

  • Altay Kaya, D. (2017). Kentsel Coğrafya. In Özdemir, Suna S.; Özdemir Sarı, Ö. Burcu; Uzun, Nil (Eds.), Kent Planlama: Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar (pp. 359–386). Ankara: İmge Kitabevi.
  • Eraydın, A.; Türel, A.; Altay Kaya, D. (2013). The Evaluation of Different Processes of Spatial Development from a Resilience Perspective in Istanbul. In Tasan-Kok, Tuna; Eraydın, Ayda (Eds.), Resilience Thinking in Urban Planning (pp. 179–196). Dordrecht: Ashgate.
  • Eraydin, A., & Altay, D. (2011). Kentsel arsa üretimini yönlendiren yeni düzenlemeler ve yönetişim biçimleri: eleştirel değerlendirme. In Konut Sempozyumu (pp. 221–250). İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi.
  • Altay, C. & Altay, D. (2008). Counter Spatialization (of Power) (in Istanbul). In Guidi, Emanuele (Ed.) Urban Makers: Parallel Narratives On Grassroots Practices and Tensions (pp. 76-101) Berlin: B-Books.
  • Altay, D. (2007). Urban Spaces Re-defined in Daily Practices – ‘Minibar’, Ankara. In Lars Frers and Lars Meier (Eds.), Encountering Urban Places: Visual and Material Performances in the City (pp.63-80). Aldershot, Burlington: Ashgate.

Konferans Bildirileri

  • 2013, “Günümüz Kentsel Politikalarının Sosyo-Mekansal Etkilerinin Değerlendirilmesinde Sosyal Dayanıklık/Esneyebilirlik Çerçevesi: Kavramsal Bir Tartışma”, pp. 355-367, 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı: Neo-liberalizm Sonrası Mekansal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, KBAM: Mersin.
  • 2013, “Kentsel Çevrenin Dönüşümünde Yitirilen Değerler: Ankara, Güvenevler Mahallesi Örneği”, with Burçak Altay and Serpil Altay;in Abstract Book, 7th International Cultural Studies Conference: Culture and Memory, Kültürad and Bilkent University, 5-7 September 2013.
  • 2013,“How do Different Households Respond to Inner City Urban Regeneration Projects? The Perception of Opportunities and Risks” with Prof. Dr. Ayda Eraydın. 5th AESOP/ACSP Joint Conference,Planning for Resilient Cities and Regions 15-19 July, 2013, University College Dublin, Dublin, Ireland

Devamını oku…

Akademik Başarı / Ödüller

2002 –Workshop of Urban Architecture yaz okulu, Proje Birinciliği / Cergy-Pontoise Üniversitesi, Fransa

İdari Görev

Bölüm Başkan Yardımcısı