×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Programın eğitim amaçları aşağıda yer alan bilgi, beceri ve farkındalıkların kazandırılması amaçlarını kapsamaktadır:

1. Teorik ve teknik bilgi birikimi kazandırmak

2. Uygulamaya aktarma becerisi kazandırmak

3. Araştırma becerisi (literatür tarama, analiz, sentez, yeni bilgi üretme kapasitesi) kazandırmak

4. Teknik donanım (kullanma ve geliştirme) kapasitesi geliştirmek

5. Bireysel ve takım çalışması becerisi geliştirmek

6. Akıcı mesleki dil kullanma becerisi geliştirmek

7. Sözlü, yazılı, görsel sunum kabiliyeti geliştirmek

8. Planlama meslek ahlakı kazandırmak