×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı, bu disiplinin interdisipliner yapısı ile örtüşecek şekilde, başta mekan olmak üzere, çevre, toplum, ekonomi, hukuk ve politika gibi konu başlıkları altında, kentsel tasarım ölçeğinden ülke ve bölge planlama ölçeğine uzanan geniş bir yelpazede yapılabilecek araştırmalara olanak sunan bir programdır. Bu programın temel amaçlarından biri akademik çalışmalara dahil edilecek ve bilimsel araştırmalar içinde yer alabilecek elemanlar yetiştirmek, diğeri ise uygulamada yer alan meslek sahiplerinin uzmanlaşmış bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, meslek etiği çerçevesinde insanı, toplumu, doğayı ve fiziki ve kültürel yapıları çözümleyebilecek, yasal ve yönetsel süreçleri ve bunların toplumsal etkilerini analiz edebilecek, kuramsal bir perspektif kazanarak uygulama ile ilgili bilgi ve beceri pekiştirebilecek bir araştırma ortamının yaratılması hedeflenmiştir.

Bu çerçevede Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı ile:

 • Çok sayıda seçmeli ders olanakları ile planlama konularında uzmanlaşma açısından esnek ve değişime açık bir öğrenim programı geliştirmek,
 • Kentlerin çeşitli boyutlarda ihtiyaçlarına cevap verebilen, kentsel alanı verimli kullanan, kentsel refahı ve yaşam kalitesini artıran, kentsel sürdürülebilirlik ve katılıma katkı sağlayan araştırma ve uygulamaları desteklenmek,
 • Planlama alanının sorunlarını tespit edebilen, analiz, sentez, değerlendirme ve çözüm becerileri geliştirebilen, akademik çalışmaların eleştirel okumasını yapabilen, özgün araştırma yürütebilen, çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanabilen, faydalı model oluşturabilen ve çıktıları topluma fayda sağlayan bilgi üreten bilim uzmanları yetiştirmek,
 • Dünya çapında tanınırlığı olan özgün, yenilikçi ve etki düzeyi yüksek bilimsel ürünler sunmak, amaçlanmaktadır.

Programın çalışma alanları:

 • Şehir planlama,
 • Bölge planlama,
 • Kentsel tasarım,
 • Kentsel dönüşüm
 • Kentsel coğrafya,
 • Kültürel miras ve koruma,
 • Sürdürülebilirlik ve ekoloji,
 • Şehir ekonomisi,
 • Şehir tarihi,
 • Ulaşım planlaması,
 • Risk yönetimi, afet yönetimi, sakınım planlaması,
 • Kentsel estetik

başlıklarını kapsayacaktır.

Şehir ve Bölge Planlama doktora programı ile programa kabul edilen öğrencilerin seçtikleri, şehir planlama, bölge planlama veya kentsel tasarım alanlarından birinde uzmanlaşması amaçlanır. 

Şehir ve Bölge Planlama doktora eğitimi aşağıda belirtilen 3 bilim dalı çerçevesinde verilmesi hedeflenmektedir.

 • Şehir Planlama (Kentsel coğrafya, koruma, sürdürülebilirlik, ekoloji, şehir ekonomisi, şehir tarihi, kent sosyolojisi, ulaşım planlaması, risk yönetimi, afet yönetimi, sakınım planlaması, kentsel dönüşüm alt alanlarını içermektedir.)
 • Bölge Planlama (Şehir ekonomisi, sürdürülebilirlik, turizm alt alanlarını içermektedir.)
 • Kentsel tasarım (Kültürel miras ve koruma, kentsel estetik alt alanlarını içermektedir.)

 

KAZANILAN DERECE

Şehir ve Bölge Planlama Doktorası

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Doktora