×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PROGRAM YETERLİLİKLERİ:

CRP-01 Şehir ve bölge planlama ile ilişkili teori, ilke, yöntem ve politikalar hakkında yeterli bilgi birikimi; bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri planlama süreçlerinde kullanabilme becerisi

CRP-02 Şehir ve bölge planlama pratiğinin sosyal, ekonomik, yasal, fiziki ve sektörel boyutları, güncel konular ile küresel ve yerel etkileri hakkında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki bilgileri mekansal kalkınma planları hazırlamak için kullanabilme becerisi

CRP-03 Bilimsel, stratejik, yaratıcı ve problem temelli düşünme bilgi ve yeteneklerini planlama süreçlerinde kullanabilme becerisi

CRP-04 Kent ve bölge ölçeğinde ve sektörel düzeydeki karmaşık planlama sorunlarını ayırt etme ve tanımlama becerisi; bu türden sorunları ifade etmek için uygun analiz yöntemleri ve planlama araçlarını seçme ve uygulama becerisi ve kentlerin gelişimi ve ihtiyaçları için tahminlerde bulunma ve planlama önerileri ve stratejileri geliştirme becerisi

CRP-05 Şehir ve bölge planlama süreçlerinde gereken modern teknik ve bilgi işlem araçlarını tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra, şehir ve bölge planlama disiplininin gerektirdiği yazılım ve donanım bilgisini kullanabilme becerisi

CRP-06 Veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde araştırma becerisi; gerekli bilgiyi literatürden ve diğer kaynaklardan bulma ve etkin bir biçimde çıkarma becerisi; toplanan veriyi analiz etme, çeşitli bilgi ve düşünceleri sentezleme ve bulguları yorumlama becerisi; ve bunları şehir ve bölge planlama süreçlerinde kullanma becerisi

CRP-07 Bireysel çalışma ve inisiyatif alma becerisi

CRP-08 Takım içinde etkin çalışma becerisi ve meslekiçi ve disiplinler arası takımlarda etkin işbirliği yapma ve sorumluluk alma becerisi

CRP-09 En az bir yabancı dili, o dilde sunulan şehir ve bölge planlama alanındaki literatür ve gelişmeleri kolayca takip etmeye ve uluslararası projelerde meslektaşlarıyla etkin bir biçimde iletişim kurabilmeye yeterli olacak akıcılık düzeyinde bilme becerisi

CRP-10 Şehir ve bölge planlama alanında etkin sözel, yazılı ve görsel sunum yapabilme becerisi

CRP-11 Hayat boyu öğrenme ihtiyacı hakkında farkındalık; bilgiye erişebilme becerisi; bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kişisel gelişimi sürdürebilme becerisi

CRP-12 Profesyonel ve etik sorumluluk ve bunların yasal sonuçları hakkında farkındalık

CRP-13 Planlama proje ve politikalarının çevresel sonuçları konusunda farkındalık; yenilikçi ve sürdürülebilir planlama çözümleri, mesleki güvenlik ve sağlık ve bunların yasal sonuçları hakkında farkındalık