×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Kentsel Tasarım ve Dönüşüm (Yüksek Lisans Tezli) Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri 

 1. Kentsel tasarım ve dönüşüm alanında özgün çalışmalar gerçekleştirebilmek için gerekli, uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 2. Kentsel tasarım ve dönüşüm alanında mevcut bilgi birikimini, yazını, çalışmaları ve projeleri anlayıp, eleştirel bir yaklaşımla çok boyutlu değerlendirebilecek farkındalığa sahip olur.
 3. Kentsel tasarım ve dönüşüm alanında gerçekleştirilecek çalışmalar için gerekli sorun tespit etme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel ve pratik becerilere sahip olur.
 4. Kentsel tasarım ve dönüşüm konusunda kazandığı bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini disiplinler arası bağlamlar içerisinde uygulama becerisine sahip olur.
 5. Farklı alanlardan gelen bilgiyi kullanarak kentsel tasarım ve dönüşüm alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilir ve problem çözme becerisine sahip olur.
 6. Kentsel tasarım ve dönüşüm konusunda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız yürütebilir.
 7. Kentsel tasarım ve dönüşüm konusuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili konu ve projelerde araştırma, saha çalışması, uygulama ve öğrenim süreçlerini yönetebilir, ekip çalışmalarında uzman olarak sorumluluk alabilir.
 8. Öğrenimini kendi başına ya da bağımsız sürdürmeye olanak veren öğrenme ve araştırma yapma becerilerine sahip olur.
 9. Kentsel tasarım ve dönüşüm konusunda yürüttüğü ya da parçası olduğu çalışma ve uygulamalara ilişkin ilgili paydaşlarla sözlü, yazılı ya da görsel iletişim kurabilir, görüş ve önerilerini paylaşabilir.
 10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, Kentsel tasarım ve dönüşümle ilgili temel kavramları öğrenir, çalışmaları için gerekli kaynak taramasını yapabilir.
 11. Kentsel tasarım ve dönüşüm konusunda analiz, planlama ve tasarım yapmasını sağlayacak bilgisayar yazılımlarını ve iletişim teknolojilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
 12. Kentsel tasarım ve dönüşümü doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren konularda eleştirel yaklaşır, araştırma yapar, sonuçları sentezler ve sistematize eder; bu süreçleri ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ya da görsel olarak sunabilir.
 13. Kentsel tasarım ve dönüşüm karar ve uygulamalarının toplumsal, ekonomik, çevresel ve etik açıdan getirdiği sorumlulukların bilincinde olarak çalışmalarını gerçekleştirir.
 14. Kentsel tasarım ve dönüşüm alanındaki çalışmalarını kentsel yaşam kalitesi çerçevesinde değerlendirerek gerçekleştirir.
 15. Kentsel tasarım ve dönüşüm alanının çok boyutlu ve disiplinlerarası yapısının ve farklı ölçeklerde çalışmaya imkân verdiğinin farkında olarak analiz, strateji ve politika geliştirme, tasarım, planlama ve/veya uygulama projeleri gerçekleştirebilir

 

DERS VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DERSLER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

KENT 501

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

KENT 503

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

0

2

2

3

3

KENT 504

2

3

4

4

2

4

4

2

2

2

4

4

1

1

3

KENT 590

0

4

4

0

4

4

4

4

4

0

0

4

4

4

3

KENT 531

2

4

4

4

4

3

4

2

4

3

2

2

4

4

4

KENT 532

2

3

3

2

2

3

2

3

4

2

1

4

4

4

3

KENT 533

3

3

3

3

4

4

4

4

4

2

1

3

4

3

4

KENT 534

3

3

4

3

4

4

4

2

3

2

0

2

4

3

3

KENT 535

3

2

4

4

4

3

4

3

4

1

1

2

2

2

4

KENT 536

2

2

4

4

3

2

4

3

2

2

1

3

2

2

4

KENT 537

4

3

4

4

4

3

3

2

1

2

0

2

3

2

4

KENT 538

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

0

2

2

3

3

KENT 539

2

2

3

2

2

2

2

1

2

0

4

2

2

1

4

KENT 540

4

4

3

3

3

3

2

3

2

3

1

2

4

3

3

KENT 541

2

4

3

4

3

2

4

4

4

2

4

4

2

4

4

KENT 542

2

3

4

4

3

2

3

3

3

3

4

2

4

3

4

KENT 543

3

3

4

4

3

4

4

3

4

2

4

3

4

4

4

KENT 544

2

4

2

2

4

3

4

2

2

2

2

2

4

4

4

KENT 545

3

4

4

2

1

2

2

4

3

1

1

4

4

3

3

KENT 546

4

4

4

2

3

3

3

4

1

1

1

2

4

4

3

KENT 547

3

3

4

3

3

4

4

2

4

1

3

4

4

4

4

KENT 548

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

4

4

3

KENT 549

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

3

2

4

4

3

KENT 550

2

3

3

3

3

2

3

3

3

2

1

3

4

4

3

KENT 551

2

3

3

3

3

2

3

3

3

2

1

3

4

4

3

KENT 552

2

3

3

3

3

2

3

3

3

2

1

3

4

4

3

KENT 553

2

2

3

2

2

2

2

1

2

0

4

2

2

1

4

KENT 554

2

2

3

2

2

2

2

1

2

0

4

2

2

1

4

KENT 555

2

3

3

2

2

3

2

3

4

2

1

4

4

4

3

KENT 556

2

3

3

2

2

3

2

3

4

2

1

4

4

4

3

KENT 557

2

3

3

2

2

3

2

3

4

2

1

4

4

4

3

KENT 558

3

2

4

4

4

3

4

3

4

1

1

2

2

2

4

KENT 559

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

4

4

3

KENT 560

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

4

4

3

KENT 561

4

3

4

4

4

3

3

2

1

2

0

2

3

2

4

KENT 562

4

4

3

3

3

3

2

3

2

3

1

2

4

3

3

KENT 563

4

3

4

4

4

3

3

2

1

2

0

2

3

2

4

KENT 564

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

4

4

3

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN TYÇÇ ALAN YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

 TYYÇ Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.

Kentsel dönüşüm ve yenileme alanında özgün çalışmalar gerçekleştirebilmek için gerekli, uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.

Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.

Kentsel dönüşüm ve yenileme alanında mevcut bilgi birikimini, çalışmaları ve projeleri eleştirel bir yaklaşımla çok boyutlu değerlendirebilecek farkındalığa sahip olur.

Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.

Kentsel dönüşüm ve yenileme alanında gerçekleştirilecek çalışmalar için gerekli sorun tespit etme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel ve pratik becerilere sahip olur.

Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.

Kentsel tasarım ve dönüşüm konusunda kazandığı bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini disiplinler arası bağlamlar içerisinde uygulama becerisine sahip olur.

İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.

Farklı alanlardan gelen bilgiyi kullanarak kentsel tasarım ve dönüşüm konularında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilir ve problem çözme becerisine sahip olur.

Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.

Kentsel tasarım ve dönüşüm konusunda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız yürütebilir.

 

Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.

Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.

Kentsel tasarım ve dönüşüm konusuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili konu ve projelerde araştırma, saha çalışması, uygulama ve öğrenim süreçlerini yönetebilir, ekip çalışmalarında uzman olarak sorumluluk alabilir.

Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.

Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.

Öğrenimini kendi başına ya da bağımsız sürdürmeye olanak veren öğrenme ve araştırma yapma becerilerine sahip olur.

Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.

Kentsel tasarım ve dönüşüm konusunda yürüttüğü ya da parçası olduğu çalışma ve uygulamalara ilişkin ilgili paydaşlarla sözlü, yazılı ya da görsel iletişim kurabilir, görüş ve önerilerini paylaşabilir.

Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.

Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır. 

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, kentsel dönüşümle ilgili temel kavramları öğrenir, çalışmaları için gerekli kaynak taramasını yapabilir.

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.

Kentsel tasarım ve dönüşüm konusunda analiz, planlama ve tasarım yapmasını sağlayacak bilgisayar yazılımlarını ve iletişim teknolojilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.

Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.

Kentsel tasarım ve dönüşümü doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren konularda eleştirel yaklaşır, araştırma yapar, sonuçları sentezler ve sistematize eder; bu süreçleri ulusal ve uluslararası ortamlarda sunabilir.

Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.

Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.

Kentsel tasarım ve dönüşüm karar ve uygulamalarının toplumsal, ekonomik, çevresel ve etik açıdan getirdiği sorumlulukların bilincinde olarak çalışmalarını gerçekleştirir.

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Kentsel tasarım ve dönüşüm alanındaki çalışmalarını kentsel yaşam kalitesi çerçevesinde değerlendirerek gerçekleştirir.

Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir. 

Kentsel tasarım ve dönüşüm alanının çok boyutlu ve disiplinlerarası yapısının ve farklı ölçeklerde çalışmaya imkân verdiğinin farkında olarak analiz, strateji ve politika geliştirme, tasarım, planlama ve/veya uygulama projeleri gerçekleştirebilir.

Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.