×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

GAZİANTEP BİZİM ŞEHİR PROJESİ (2018-2019)

Hacettepe Üniversitesi TEKNOKENT (TTM) Koordinasyonunda yürütülen  “Sürdürülebilir Yapı ve Kent Tasarımı” (Gaziantep Bizim Şehir) Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi  akademisyenleri bir araya gelmiştir. Proje; “YEŞİL, GÜVENLİ, İNSAN ODAKLI, KİMLİKLİ ve AKILLI ŞEHİR” konseptlerini bir araya getiren ve medeniyetimizin şehircilik anlayışını yeni bir vizyon olarak ortaya koymaya çalışan bir proje olup, temelleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tamamladığı veya  devam ettirmekte olduğu farklı proje ve çalışmalara dayanmaktadır.

1 yılı aşkın bir sürede hazırlanan bu kapsamlı planlama ve projelendirme çalışmasında 1/100 000, 1/5000, 1/1000, 1/500 ve daha büyük ölçekte,  kentsel tasarım ve peyzaj projeleri ile 1/200-1/100 ölçeklerinde mimari avan projeleri, akıllı şehir, çevre, altyapı, ulaşım vb projeleri hazırlanmıştır. Proje onayı sonrasında 3D animasyonlar ve perspektifleri ile uygulama maketleri hazırlanmıştır. Bu projede; Çankaya Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Tunçer; “Proje Koordinatör Yardımcısı, Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım Ekibi Başkanı”,  İç Mimarlık Bölümünden Prof. Dr. Gülser Ünlü ÇELEBİ;  “Proje Koordinatör Yardımcısı ve Mimari Ekip Başkanı”,  olarak görev yapmışlardır.  “Bizim Şehir” projesi pilot uygulaması Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 287 hektar alanda uygulanacaktır.

Proje kapsamında,  Akıllı Şehir Ekibi (HÜ), Çevre Mühendisliği Ekibi (HÜ), Jeoloji Mühendiliği Ekibi, Geomatik Mühendisliği Ekibi (HÜ) olarak projede; 11 profesör, 7 doçent, 8 Dr. Öğretim üyesi ve diğer teknik personel görev yapmıştır.

Proje kapsamında Gaziantep halkının yaşam kalitesinin arttırılması daha yeşil daha güvenli ve akıllı bir şehir hedeflenmiştir. Projenin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması Bakanlık tarafından kararlaştırılmıştır.

 

TÜBİTAK PROJESİ
KENT OTELLERİ YER SEÇİMLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: DOÇ.DR. EZGİ ORHAN

Proje, oteller ve kent mekanı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmanın amacı kent otellerinin yer seçim kararlarını ve bu otellerin mekânsal dağılımının kentle olan etkileşimini ortaya koymaktır. Kent turizminin temel bileşenlerinden olan kent otellerinin nasıl yer seçtiği, yer seçim süreçlerini farklılaştıran etmenlerin hangileri olduğu, yer seçimlerinin iş faaliyetleri üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz durumlar projenin kapsamını oluşturmakta olup, bugüne değin Türkiye kentleri özelinde araştırılmamıştır.