×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Kahraman, Z. E. Dimensions of Housing Satisfaction: A Case Study Based on Perceptions of Rural Migrants Living in Dikmen, METU JFA, 2013, 1 (30:1), 1-27, DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.1.1
Dergi AHCI – Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals ve DAAI – Design and Applied Arts Index ile taranmaktadır.

Özdemir Sarı, Ö.B. Empirical Investigation of Owner-Occupiers’ Reinvestments in Housing: The Case of Ankara, Turkey, Journal of Housing and the Built Environment, 2013, 1-26, DOI 10.1007/s10901-013-9341-x
Dergi SSCI – Social Science Citation Index ile taranmaktadır.

Özdemir Sarı, Ö.B. Macro Implications of Households’ Reinvestment Behaviour in Existing Housing Stock, METU JFA, 2011, (28:2), 127-143
Dergi AHCI – Arts and Humanities Citation Index ile taranmaktadır.

Sakarya A. O., Kahraman Z. E., Collaboration in Bologna Process: The Experience of Department of Interior Architecture in Çankaya University, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011, Vol. 30, 1312-1317, DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.255
Dergi ISI Master Journal List, Scopus (Sciverse) ve ScienceDirect ile taranmaktadır.

Kahraman Z. E., Using User-Centered Design Approach in Course Design, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2010, Vol. 2/2, 2071-2076, DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.283
Dergi ISI Master Journal List, Scopus (Sciverse) ve ScienceDirect Index ile taranmaktadır.

Ataöv A., Kahraman Z. E., Constructing Collaborative Processes Through Experiential Learning: Participatory Urban Planning, Habitat International 33, 2009, 378-386; DOI: 10.1016/j.habitatint.2008.11.001
Dergi SSCI – Social Science Citation Index ile taranmaktadır.

Lagendijk A., Kayasü S., Özdemir S. S., The role of Regional Development Agencies in Turkey. From Implementing EU Directives to Supporting Regional Business Communities?, 2009, European Urban and Regional Studies, Vol.16. Issue 4, 383-396
Dergi SSCI – Social Science Citation Index ile taranmaktadır.

Eraydın A., Armatlı Köroğlu, B., Erkuş Öztürk, H., Yaşar S.S., Governance Networks in City Regions:  Networking for Competitiveness and Adaptation to the Global Economy, 2008, Urban Studies, Vol.45, Issue 11, 2291-2321
Dergi SSCI – Social Science Citation Index ile taranmaktadır.

B. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

Özdemir Sarı, Ö.B. (2007) Mevcut Konut Stokunda Yeniden Yatırım: Hanehalkı Davranışının Üst Ölçekteki Etkileri, Planlama (2007/2), 35-42.

Altay D., Balkanay Ö, Büyükcivelek, B., Eriçok, A., Kamacı, E., Oğuzsoy, C.M., Özdemir, E., Saner, M., Sinan, E. ve Yıldırım, E. 2006. “Kentsel Dönüşümün Temsiline İlişkin Bir Önerme”, Bülten, no.40 dosya-01: Kentsel Dönüşüm Tartışmaları – 1, Mayıs-Haziran 2006, sf. 45-47, TMMOB Mimarlar Odası: Ankara.

Altay, D., 2004, Minibar  ve Kentte Yeniden Tanımlanan Marjinal Mekanlar, Arredamento Mimarlık, 2004/10, sf.65-69

C. Yayımlanmış uluslararası konferans makaleleri.

Özdemir, Ö.B. (2002) Reinvestment Decisions and Rehabilitation in Housing, XXX IAHS World Congress on Housing, September 2002, International Association for Housing Science, Coimbra, Portugal, 1927-1934.

D. Yayımlanmış ulusal konferans makaleleri:

Özdemir Sarı, Ö. B. Özdemir, S. (2013) Yönetim Sınırlarının Belirlenmesinde Kent Mekanını ve Yerel Toplumsal İlişkileri Anlamak: Ankara Çayyolu Örneği, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kasım 2013, İzmir, Türkiye (baskıda).

Özdemir Sarı, Ö.B. (2013) Konut Politikalarındaki Değişimin Mekansal ve Toplumsal Etkileri: 2002-2013 Döneminde Ankara Güneybatı Koridorundaki Gelişmeler, 4. KBAM Sempozyumu, Mersin, Türkiye (baskıda).

Özdemir, Ö.B. (2004) Türkiye’de Mevcut Yapılaşmış Alanlarda ve Yapı Stokunda Yeniden Yatırım ve Yasal Çerçevede Gerektirdiği Değişiklikler, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kasım 2003, Mersin, Türkiye, 181-189.

Özdemir, Ö.B. (2003) Hanehalklarının Konuta Yeniden Yatırımları ve Yenileme Süreci, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Konut Kurultayı, Mayıs 2002, Istanbul, Türkiye, 245-259.

E. Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Kahraman Z. E., Defining Urban Integration Through Active Participation of Rural Migrants in Identities, Cultures, Spaces: Dialogue and Change, ed. Fernando Kuhn, 2013, 83-106, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, ISBN: 978-1-4438-4610-3.

Eraydın A., Türel A., Altay Kaya D., The Evaluation of Different Processes of Spatial Development from a Resilience Perspective in Istanbul, in eds. Ayda Eraydın and Tuna Taşan-Kok, Resilience Thinking in Urban Planning, 2013, GeoJournal Library Series Vol. 106, Springer: Dordrecht.

Kahraman Z. E., Urban Integration as A Multi-Dimensional Process: A Case Study in Dikmen in “Ethnically Diverse City”, ed. Frank Eckardt and John Eade, 2011, 25-45, Future Urban Research in Europe Series, Fellowship Programme of the European Commission Publications, BWW Berliner Wissenschats-Verla, Almanya, ISBN: 978-3-8305-1641-5.

Altay C., Altay D., Counter Spatialization (of Power) (in Istanbul), with Can Altay, 2008 pp. 76-101 in ed. Emanuele Guidi, Urban Makers: Parallel Narratives On Grassroots Practices and Tensions,  B-Books: Berlin.

Altay D., Urban Spaces Re-defined in Daily Practices – ‘Minibar’, Ankara, 2007, pp.63-80; in eds. Lars Frers and Lars Meier, Encountering Urban Places: Visual and Material Performances in the City, Ashgate: Aldershot, Burlington.

F. Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Eraydın, Ayda ve Altay, Deniz. 2011. “Kentsel Arsa Üretimini Yönlendiren Yeni Düzenlemeler ve Yönetişim Biçimleri: Eleştirel Değerlendirme”, pp. 221-250 Konut Sempozyumu 3-4 Aralık 2009, TMOBB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi: İstanbul.

Altay, Can ve Altay, Deniz. 2004. “Minibar: Sosyal Mekan ve Mimarlığın İhlali”; Mimarlar Derneği 1927, 2002-2004 Yılı Etkinlikleri, pp. 141-158; Mimarlar Derneği 1927: Ankara