×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İÇİN ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Kodu Dönem Ders Adı T U K AKTS
CRP 111 1 Introduction to City Planning / Kent Planlamaya Giriş 3 0 3 3
CRP 117 1 Technical Drawing / Teknik Çizim 2 2 3 4
CRP 102 2 Introduction to Planning Studios / Planlama Stüdyolarına Giriş 4 4 6 10
CRP 128 2 Topographic Measurement and Site Planning / Topoğrafik Ölçüm ve Arazi Planlama 1 2 2 4
CRP 201 3 Planning Studio I / Planlama Stüdyosu I 4 4 6 10
CRP 223 3 Introduction to GIS for Planners / Plancılar için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 2 3
CRP 227 3 Introduction to Urban Design 2 2 3 5
CRP 228 3 City in History I / Kent Tarihi I 3 0 3 3
CRP 202 4 Planning Studio II / Planlama Stüdyosu II 4 4 6 10
CRP 222 4 Urban Geography / Kentsel Coğrafya 3 0 3 2
CRP 300 5 Summer Practice I / Yaz Stajı I 0 0 0 8
CRP 301 5 Planning Studio III / Planlama Stüdyosu III 4 4 6 10
CRP 311 5 Institutional and Legislative Aspects of Planning / Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları 3 0 3 2
CRP 317 5 Urban Regeneration Processes / Kentsel Yenileme Süreçleri 3 0 3 2
CRP 329 5 Fundamentals of Regional Planning and Development / Bölge Planlama ve Kalkınmanın Temelleri 3 0 3 2
CRP 302 6 Planning Studio IV / Planlama Stüdyosu IV 4 4 6 10
CRP 324 6 The Economics of Urban Planning / Kent Planlama Ekonomisi 3 0 3 5
CRP 330 6 Planning Theory / Planlama Teorileri 3 0 3 5
CRP 332 6 Environment, Risk and Mitigation Planning / Çevre, Risk ve Sakınım Planlaması 3 0 3 4
CRP 400 7 Summer Practice II / Yaz Stajı II 0 0 0 8
CRP 401 7 Planning Studio V / Planlama Stüdyosu V 4 4 6 13
CRP 411 7 Fundamentals of Housing / konut Çalışmalarının Esasları 3 0 3 6
CRP 402 8 Planning Studio VI / Planlama Stüdyosu VI 4 4 6 15
      TOPLAM 64 36 82 144

 

EKONOMİ BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Kodu Dönem Ders Adı T U K AKTS
CRP 111 1 Introduction to City Planning / Kent Planlamaya Giriş 3 0 3 3
CRP 117 1 Technical Drawing / Teknik Çizim 2 2 3 4
CRP 102 2 Introduction to Planning Studios / Planlama Stüdyolarına Giriş 4 4 6 10
CRP 128 2 Topographic Measurement and Site Planning / Topoğrafik Ölçüm ve Arazi Planlama 1 2 2 4
CRP 201 3 Planning Studio I / Planlama Stüdyosu I 4 4 6 10
CRP 223 3 Introduction to GIS for Planners / Plancılar için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 2 3
CRP 227 3 Introduction to Urban Design 2 2 3 5
CRP 228 3 City in History I / Kent Tarihi I 3 0 3 3
CRP 202 4 Planning Studio II / Planlama Stüdyosu II 4 4 6 10
CRP 222 4 Urban Geography / Kentsel Coğrafya 3 0 3 2
CRP 300 5 Summer Practice I / Yaz Stajı I 0 0 0 8
CRP 301 5 Planning Studio III / Planlama Stüdyosu III 4 4 6 10
CRP 311 5 Institutional and Legislative Aspects of Planning / Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları 3 0 3 2
CRP 317 5 Urban Regeneration Processes / Kentsel Yenileme Süreçleri 3 0 3 2
CRP 329 5 Fundamentals of Regional Planning and Development / Bölge Planlama ve Kalkınmanın Temelleri 3 0 3 2
CRP 302 6 Planning Studio IV / Planlama Stüdyosu IV 4 4 6 10
CRP 330 6 Planning Theory / Planlama Teorileri 3 0 3 5
CRP 332 6 Environment, Risk and Mitigation Planning / Çevre, Risk ve Sakınım Planlaması 3 0 3 4
CRP 400 7 Summer Practice II / Yaz Stajı II 0 0 0 8
CRP 401 7 Planning Studio V / Planlama Stüdyosu V 4 4 6 13
CRP 411 7 Fundamentals of Housing / konut Çalışmalarının Esasları 3 0 3 6
CRP 402 8 Planning Studio VI / Planlama Stüdyosu VI 4 4 6 15
      TOPLAM 61 36 79 139