×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ  YAZ STAJLARI

Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Ders Programına göre öğrencilerin iki zorunlu yaz stajı yapmaları gerekmektedir. Bunlar CRP 300 (Planlama Ofisi Stajı) Yaz stajı I ve CRP 400 (Kamu Kurumu Stajı) Yaz stajı II’ dir.

Yaz stajları yolu ile öğrencilere; planlama mesleğinin uygulandığı 2 temel iş ortamı olan özel planlama ofisleri ve kamu kuruluşları içerisinde mesleki uygulamaların neler olduğuna ve nasıl gerçekleştiğine dair temel görgüyü ve tecrübeyi kazandırmaktadır.

Yaz stajları eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Yaz stajı sürecinde öğrencilerden yürütülen proje ve işlerde görev almalarının yanı sıra; işyeri içindeki işleyişi gözlemlemeleri beklenmektedir. Bunun yanı sıra öğrenciler stajları süresince farklı mesleki bilgi ve beceriler kazanacaktır. Öğrenciler okulda öğrendikleri bilgilerin uygulanması üzerine de tecrübe kazanmaktadırlar. Stajların bir amacı da öğrencileri meslek yaşamına hazırlamaktır.

 STAJ DERSLERİNİN ALINMASI

Stajlar 2. Sınıf ve 3. Sınıf eğitimlerini takiben ilgili yaz döneminde yapılıp, bir sonraki güz döneminde ders olarak alınmalıdır. Alındığı dönem sonu notu öğrenci transkriptine işlenecektir.

 YAZ STAJLARININ İŞLEYİŞİ

Yaz stajlarının yapılabileceği tarih aralığı 20 iş gününü kapsamalıdır. Staj yapılan tarihler içerisinde resmi tatil günleri var ise staj gününden sayılmayacaktır. İşyerinin cumartesi günleri çalışıp çalışmadığı staj formlarında belirtilmeli ve gün hesabı buna göre yapılmalıdır. Stajlarla ilgili takvim her eğitim öğretim yılının bahar döneminde ilan edilir. Bu takvime göre listelenen işlemler öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.

Staj yapılan ofis ve kurumların planlama mesleğinin birebir uygulandığı işyerleri olması ve bu işyerinde öğrencinin stajından sorumlu bir plancının çalışıyor olması şarttır. Öğrenciler seçimlerini buna göre yapmalıdır.

Ayrıca aşağıdaki dokümanlarda stajların işleyişi ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.

  1. Staj Uygulama Esasları (docx)
  2. Yaz Stajları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (docx)

 

ÖNEMLİ UYARI

Öğrencilerin staj başvuru tarihlerinden önce staj yapacakları işyeri ile görüşmüş olmaları ve ön onay almış olmaları gerekmektedir. CRP 400 Kamu stajı yapacak öğrenciler merkezi bir başvuru sistemi ile kurumlara başvuru yapabilmektedir. Bu sebeple staj başvuru formlarının toplandığı nisan ayından önce, öğrencilerin gerekli araştırmaları yapıp, işyerleri ile görüşmüş olmaları ve gerekiyorsa merkezi başvuru sisteminin işleyişini öğrenerek başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Bu süreç öğrencilerin sorumluluğundadır.

STAJ BAŞVURU, ONAY VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI:

– Staj başvuru formlarının bölüme iletilmesi

– Staj yapılacak işyeri/kurum onaylarının bölüm tarafından ilan edilmesi

–Stajyer Öğrencilerin SGK bilgilerini bölüme iletilmesi 

– Staj yapan öğrencilerimizin bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla, “https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama?belge=Goster” bağlantısı kullanılarak erişilebilecek olan Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) “Müstehaklık Belgesi”nin alınması ve bölüme teslim edilmesi

– Stajın gerçekleştirilmesi

– Stajın yapılan işyerinden öğrenci ile ilgili staj değerlendirme formunun, yetkili staj amiri tarafından doldurulup, kaşeli ve imzalı olarak KAPALI zarf içerisinde öğrenciye verilmesi ya da bölüme postalanması

– Öğrenci Staj raporlarının hazırlanması ve işyerinden kapalı zarfta alınan staj değerlendirme formu ile birlikte bölüme teslim edilmesi

 – Staj komisyonunun rapor ve formları değerlendirerek staj sonuçlarını ilan etmesi

 – Staj raporu revizyonlarının gerçekleştirilmesi

 – Staj notlarının ilan edilmesi (dönem sonu)

İLGİLİ FORMLAR:

  1. CRP 300 Özel Kurum Staj Başvuru Formu (docx)  / (pdf)
  2. CRP 400 Kamu Kurumu Staj Başvuru Formu (docx) / (pdf)
  3. Zorunlu Stajyer Öğrenci Sigorta Giriş Formu
  4. Öğrenci Staj Bilgi Formu (xls)
  5. Staj Değerlendirme Formları CRP 300 CRP 400
  6. Staj Raporu Dosya Formatı (docx)