×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Şehir ve Bölge Planlama Doktora derecesi almak için 2 adet kredili zorunlu, 3 adet kredisiz zorunlu ve 7 adet kredili seçmeli ders olmak üzere toplam 27 kredi toplamak gerekmektedir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesi aşağıdadır:

Zorunlu Dersler:

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi (TPK)

AKTS

KENT 601

Kent ve Bölge Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik

(3 0 3)

7,5

KENT 602

Kent Bilim ve Kuram

(3 0 3)

7,5

KENT 690

Seminer

(0 0 0)

7,5

KENT 696

Yeterlilik Çalışması ve Sınavı

(0 0 0)

30

KENT 699

Doktora Tezi

(0 0 0)

150

Seçmeli Dersler:

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi (TPK)

AKTS

KENT 631

Kentsel Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırımlarının Planlaması

(3 0 3)

7,5

KENT 632

Kent Merkezlerinde Ekolojik Tasarım (Eko-Mia)

(3 0 3)

7,5

KENT 633

Konut Politikaları ve Türkiye’deki Uygulamaları

(3 0 3)

7,5

KENT 634

Değişen Kentler, Toplumlar ve Tasarım Uygulamaları

(3 0 3)

7,5

KENT 635

Kültürel Miras ve Koruma Planlaması

(3 0 3)

7,5

KENT 636

Kentsel ve Bölgesel Dayanıklılık İçin Planlama

(3 0 3)

7,5

KENT 637

Kentsel Riskler ve Sakınım 

(3 0 3)

7,5

KENT 638

Kalkınma Planlaması

(3 0 3)

7,5

KENT 639

Bölge Bilimi ve Planlamada Analiz ve Yöntemler

(3 0 3)

7,5

KENT 640

Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Kentsel Bilinç ve Katılım

(3 0 3)

7,5

KENT 641

Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme

(3 0 3)

7,5

KENT 642

Türkiye’de Göç, Uyum ve Kentsel Mekan

(3 0 3)

7,5

KENT 643

Planlamada Yenilikçi Yaklaşımlar

(3 0 3)

7,5

KENT 644

Kent Tarihi, Değişen Kentsel Dinamikler ve Planlamanın Kökeni

(3 0 3)

7,5

KENT 645

Kentsel Ulaşım Ekonomisi ve Politikaları

(3 0 3)

7,5

KENT 646

Konut Ekonomisi Politikaları ve Konut Alanlarının Dönüşümü

(3 0 3)

7,5