×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Yüksek Lisans programının eğitim dili Türkçedir. Tezli ve tezsiz iki programdan oluşmaktadır.

Tezli programdan mezun olmak için 3 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere 7 kredili ders, kredisiz olan yüksek lisans semineri ve yüksek lisans tezi (toplam 21 kredi) alınması gerekir.

Tezsiz programda ise 3 zorunlu 7 seçmeli ders ve kredisiz yüksek lisans projesi (toplam 30 kredi) alınması gereklidir.

 

ZORUNLU DERSLER (TEZLİ)

DERSİN KODU   DERSİN ADI   DERSİN KREDİSİ

Kuramsal

Uygulama

Kredi

AKTS

KENT 501

Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Stüdyosu I

2

2

3

7,5

KENT 502

Planlamada  Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

7,5

KENT 503

Kentsel Tasarım ve Dönüşümün Kuramsal Çerçevesi           

3

0

3

7,5

KENT 590

Yüksek Lisans Semineri

Kredisiz

7,5

KENT 599

Yüksek Lisans Tezi

Kredisiz

60

 

ZORUNLU DERSLER (TEZSİZ)

  

DERSİN KODU

  

DERSİN ADI

  

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal

Uygulama

Kredi

AKTS

KENT 501

Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Stüdyosu I

2

2

3

7,5

KENT 502

Planlamada  Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

7,5

KENT 503

Kentsel Tasarım ve Dönüşümün Kuramsal Çerçevesi

3

0

3

7,5

KENT 592

Yüksek Lisans Projesi

Kredisiz

15

 

SEÇMELİ DERSLER

  

DERSİN KODU

  

DERSİN ADI

  

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal

Uygulama

Kredi

AKTS

KENT 531

Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Stüdyosu II

2

2

3

7,5

KENT 532

Kentlerin Gelişimi: Nedenler, Süreçler Ve Etkiler

3

0

3

7,5

KENT 533

Kentsel Tasarım ve Dönüşümde Kullanıcı Boyutu

3

0

3

7,5

KENT 534

Kentsel Tasarım ve Dönüşümde Yasal Çerçeve

3

0

3

7,5

KENT 535

Kentsel Tasarımda Katılımcı Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 536

Proje Yönetimi ve Planlaması   

3

0

3

7,5

KENT 537

Kentsel Peyzaj

3

0

3

7,5

KENT 538

Ekolojik ve Sürdürülebilir Kentsel Tasarım

3

0

3

7,5

KENT 539

Çevre ve Davranış

3

0

3

7,5

KENT 540

Bilgisayar Destekli Planlama ve Tasarım

3

0

3

7,5

KENT 541

Kentsel Dönüşüm Alanlarında Tasarım Uygulamaları

3

0

3

7,5

KENT 542

Kamusal Mekan Tasarımı

3

0

3

7,5

KENT 543

Taşınmaz Ekonomisi

3

0

3

7,5

KENT 544

Konut Politikaları Ve Dönüşüm

3

0

3

7,5

KENT 545

Çevre, Risk Ve Sakınım Planlaması

3

0

3

7,5

KENT 546

İç Mekanların Dönüşümü Ve Yeniden Kullanımı

3

0

3

7,5

KENT 547

Yerel Yönetimlere Yenilikçi Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 548

Kentsel Çevre Koruma,  Sağlıklaştırma Ve Restorasyon

3

0

3

7,5

KENT 549

Mimari Proje Denetim Ve Yönetimi

3

0

3

7,5

KENT 550

Günümüz Kentlerinde Kentsel Dönüşümün Etkileri

3

0

3

7,5

KENT 551

Kentsel Dönüşümde Yenilikçi Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 552

Depreme Dayanıklı Mimari Tasarım

3

0

3

7,5

KENT 553

Dönüşüm ve Sinema: Sinema Üzerinden Kent ve Kentin Dönüşümlerini Okumak

3

0

3

7,5

KENT 554

Kentsel Kartografya: Kent ve Alternatif Kent Temsiliyetleri

3

0

3

7,5

KENT 555

Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunmasının Tarihi

3

0

3

7,5

KENT 556

Kültür Mirası Olarak Kent

3

0

3

7,5

KENT 557

Kentsel Ölçekte Kültür Mirasın Değerlendirmesi

3

0

3

7,5

KENT 558

Kent Sosyolojisi

3

0

3

7,5

KENT 559

Dönüşüm Alanlarında Kentsel Koruma ve Yenileme Planlaması

3

0

3

7,5

KENT 560

Kentsel Koruma ve Yenileme

3

0

3

7,5

KENT 561

Kent Merkezlerinde Ekolojik Tasarım (Eko-MİA)

3

0

3

7,5

KENT 562

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

3

0

3

7,5

KENT 563

Kentsel Arkeoloji

3

0

3

7,5

KENT 564

Çevre Planlaması

3

0

3

7,5