EĞİTİM PROGRAMI

Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans programının eğitim dili Türkçe’dir. Tezli ve tezsiz iki programdan oluşmaktadır:

KENTSEL DÖNÜŞÜM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programdan mezun olmak için 3 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere 7 kredili ders, kredisiz olan yüksek lisans semineri, özel çalışmalar ve yüksek lisans tezi (toplam 21 kredi) derslerinin alınması gerekir.

ZORUNLU DERSLER

DERSİN KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal

Uygulama

Kredi

AKTS

KENT 501

Kentsel Dönüşüm Stüdyosu I

2

2

3

7,5

KENT 502

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7,5

KENT 503

Kentsel Dönüşümün Kuramsal Çerçevesi    

3

0

3

7,5

KENT 590

Yüksek Lisans Semineri

Kredisiz

7,5

KENT 591

Özel Çalışmaları

Kredisiz

7,5

KENT 599

Yüksek Lisans Tezi

Kredisiz

22,5

 

SEÇMELİ DERSLER

DERSİN KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal

Uygulama

Kredi

AKTS

KENT 531

Kentsel Dönüşüm Stüdyosu II

3

0

3

7,5

KENT 532

Kentlerin Dönüşümü: Nedenler, Süreçler Ve Etkiler

3

0

3

7,5

KENT 533

Kentsel Dönüşümde Kullanıcı Boyutu

3

0

3

7,5

KENT 534

Kentsel Dönüşüm Ve İlgili Yasal Çerçeve

3

0

3

7,5

KENT 535

Kentsel Dönüşümde Stratejik Planlama Ve Katılımcı Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 536

Proje Yönetimi Ve Planlaması       

3

0

3

7,5

KENT 537

Taşınmaz Ekonomisi

3

0

3

7,5

KENT 538

Konut Politikaları Ve Dönüşüm

3

0

3

7,5

KENT 539

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

3

0

3

7,5

KENT 540

Çevre, Risk Ve Sakınım Planlaması

3

0

3

7,5

KENT 541

İç Mekanların Dönüşümü Ve Yeniden Kullanımı

3

0

3

7,5

KENT 542

Yerel Yönetimlere Yenilikçi Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 543

Kentsel Çevre Koruma,  Sağlıklaştırma Ve Restorasyon

3

0

3

7,5

KENT 544

Mimari Proje Denetim Ve Yönetimi

3

0

3

7,5

KENT 545

Günümüz Kentlerinde Kentsel Dönüşümün Etkileri

3

0

3

7,5

KENT 546

Kentsel Dönüşümde Yenilikçi Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 547

Depreme Dayanıklı Mimari Tasarım

3

0

3

7,5

KENT 548

Dönüşüm Ve Sinema: Sinema Üzerinden Kent Ve Kentin Dönüşümlerini Okumak

3

0

3

7,5

KENT 549

Kentsel Kartografya: Kent Ve Alternatif Kent Temsiliyetleri

3

0

3

7,5

KENT 550

Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunmasının Tarihi

3

0

3

7,5

KENT 551

Kültür Mirası Olarak Kent

3

0

3

7,5

KENT 552

Kentsel Ölçekte Kültür Mirasın Değerlendirmesi

3

0

3

7,5

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programdan mezun olmak için 3 zorunlu ve 7 seçmeli kredili ders ve kredisiz yüksek lisans projesi (toplam 30 kredi) dersinin alınması gereklidir.

 

ZORUNLU DERSLER

DERSİN KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal

Uygulama

Kredi

AKTS

KENT 501

Kentsel Dönüşüm Stüdyosu I

2

2

3

7,5

KENT 502

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7,5

KENT 503

Kentsel Dönüşümün Kuramsal Çerçevesi    

3

0

3

7,5

KENT 590

Yüksek Lisans Projesi

Kredisiz

7,5

 

SEÇMELİ DERSLER

DERSİN KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal

Uygulama

Kredi

AKTS

KENT 531

Kentsel Dönüşüm Stüdyosu II

3

0

3

7,5

KENT 532

Kentlerin Dönüşümü: Nedenler, Süreçler Ve Etkiler

3

0

3

7,5

KENT 533

Kentsel Dönüşümde Kullanıcı Boyutu

3

0

3

7,5

KENT 534

Kentsel Dönüşüm Ve İlgili Yasal Çerçeve

3

0

3

7,5

KENT 535

Kentsel Dönüşümde Stratejik Planlama Ve Katılımcı Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 536

Proje Yönetimi Ve Planlaması           

3

0

3

7,5

KENT 537

Taşınmaz Ekonomisi

3

0

3

7,5

KENT 538

Konut Politikaları Ve Dönüşüm

3

0

3

7,5

KENT 539

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

3

0

3

7,5

KENT 540

Çevre, Risk Ve Sakınım Planlaması

3

0

3

7,5

KENT 541

İç Mekanların Dönüşümü Ve Yeniden Kullanımı

3

0

3

7,5

KENT 542

Yerel Yönetimlere Yenilikçi Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 543

Kentsel Çevre Koruma,  Sağlıklaştırma Ve Restorasyon

3

0

3

7,5

KENT 544

Mimari Proje Denetim Ve Yönetimi

3

0

3

7,5

KENT 545

Günümüz Kentlerinde Kentsel Dönüşümün Etkileri

3

0

3

7,5

KENT 546

Kentsel Dönüşümde Yenilikçi Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

KENT 547

Depreme Dayanıklı Mimari Tasarım

3

0

3

7,5

KENT 548

Dönüşüm Ve Sinema: Sinema Üzerinden Kent Ve Kentin Dönüşümlerini Okumak

3

0

3

7,5

KENT 549

Kentsel Kartografya: Kent Ve Alternatif Kent Temsiliyetleri

3

0

3

7,5

KENT 550

Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunmasının Tarihi

3

0

3

7,5

KENT 551

Kültür Mirası Olarak Kent

3

0

3

7,5

KENT 552

Kentsel Ölçekte Kültür Mirasın Değerlendirmesi

3

0

3

7,5