EĞİTİM PROGRAMI

Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Yüksek Lisans programının eğitim dili Türkçedir. Tezli ve tezsiz iki programdan oluşmaktadır.

Tezli programdan mezun olmak için 3 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere 7 kredili ders, kredisiz olan yüksek lisans semineri, özel çalışmalar ve yüksek lisans tezi (toplam 21 kredi) alınması gerekir.

Tezsiz programda ise 3 zorunlu 7 seçmeli ders ve kredisiz yüksek lisans projesi (toplam 30 kredi) alınması gereklidir.

 

ZORUNLU DERSLER (TEZLİ)

DERSİN KODU DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal

Uygulama

Kredi

AKTS

KENT 501 Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Stüdyosu I

2

2

3

7,5

KENT 502 Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7,5

KENT 503 Kentsel Tasarım ve Dönüşümün Kuramsal Çerçevesi           

3

0

3

7,5

KENT 590 Yüksek Lisans Semineri

Kredisiz

7,5

KENT 591 Özel Çalışmalar

Kredisiz

7,5

KENT 599 Yüksek Lisans Tezi

Kredisiz

22,5

 

 

ZORUNLU DERSLER (TEZSİZ)

DERSİN KODU DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal Uygulama Kredi AKTS
KENT 501 Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Stüdyosu I 2 2 3 7,5
KENT 502 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
KENT 503 Kentsel Tasarım ve Dönüşümün Kuramsal Çerçevesi            3 0 3 7,5
KENT 592 Yüksek Lisans Projesi Kredisiz 15

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

DERSİN KODU

 

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

Kuramsal Uygulama Kredi AKTS
KENT 531 Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Stüdyosu II 2 2 3 7,5
KENT 532 Kentlerin Gelişimi: Nedenler, Süreçler Ve Etkiler 3 0 3 7,5
KENT 533 Kentsel Tasarım ve Dönüşümde Kullanıcı Boyutu 3 0 3 7,5
KENT 534 Kentsel Tasarım ve Dönüşümde Yasal Çerçeve 3 0 3 7,5
KENT 535 Kentsel Tasarımda Katılımcı Yaklaşımlar 3 0 3 7,5
KENT 536 Proje Yönetimi ve Planlaması    3 0 3 7,5
KENT 537 Kentsel Peyzaj 3 0 3 7,5
KENT 538 Ekolojik ve Sürdürülebilir Kentsel Tasarım 3 0 3 7,5
KENT 539 Çevre ve Davranış 3 0 3 7,5
KENT 540 Bilgisayar Destekli Planlama ve Tasarım 3 0 3 7,5
KENT 541 Kentsel Dönüşüm Alanlarında Tasarım Uygulamaları 3 0 3 7,5
KENT 542 Kamusal Mekan Tasarımı 3 0 3 7,5
KENT 543 Taşınmaz Ekonomisi 3 0 3 7,5
KENT 544 Konut Politikaları Ve Dönüşüm 3 0 3 7,5
KENT 545 Çevre, Risk Ve Sakınım Planlaması 3 0 3 7,5
KENT 546 İç Mekanların Dönüşümü Ve Yeniden Kullanımı 3 0 3 7,5
KENT 547 Yerel Yönetimlere Yenilikçi Yaklaşımlar 3 0 3 7,5
KENT 548 Kentsel Çevre Koruma,  Sağlıklaştırma Ve Restorasyon 3 0 3 7,5
KENT 549 Mimari Proje Denetim Ve Yönetimi 3 0 3 7,5
KENT 550 Günümüz Kentlerinde Kentsel Dönüşümün Etkileri 3 0 3 7,5
KENT 551 Kentsel Dönüşümde Yenilikçi Yaklaşımlar 3 0 3 7,5
KENT 552 Depreme Dayanıklı Mimari Tasarım 3 0 3 7,5
KENT 553 Dönüşüm ve Sinema: Sinema Üzerinden Kent ve Kentin Dönüşümlerini Okumak 3 0 3 7,5
KENT 554 Kentsel Kartografya: Kent ve Alternatif Kent Temsiliyetleri 3 0 3 7,5
KENT 555 Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunmasının Tarihi 3 0 3 7,5
KENT 556 Kültür Mirası Olarak Kent 3 0 3 7,5
KENT 557 Kentsel Ölçekte Kültür Mirasın Değerlendirmesi 3 0 3 7,5
KENT 558 Kent Sosyolojisi 3 0 3 7,5
KENT 559 Dönüşüm Alanlarında Kentsel Koruma ve Yenileme Planlaması 3 0 3 7,5
KENT 560 Kentsel Koruma ve Yenileme 3 0 3 7,5
KENT 561 Kent Merkezlerinde Ekolojik Tasarım (Eko-MİA) 3 0 3 7,5
KENT 562 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 3 0 3 7,5
KENT 563 Kentsel Arkeoloji 3 0 3 7,5