MİSYON

BÖLÜM MİSYONU

Bölümümüzün, Üniversitemiz ve Fakültemiz misyon ifadelerine paralel olarak hazırlanmış misyonu eğitim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı başlıklarını içermektedir:

Eğitim:

– Tüm dünyaca ve ülkemizce kabul görmüş eğitim hedeflerini sağlamak: Evrensel değerlere sahip, insan haklarına saygılı, farklılıkları gözeten, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş bireyler yetiştirmek.

– Bilimsel araştırma yapabilme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmeye yönelik eğitim vermek:  Araştırma yapabilen, analitik düşünebilen, sorun çözebilen, eleştirel düşünce geliştiriebilen, disiplinler arası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisi kazanmış, bilgisini uygulama alanına taşıyabilen bireyler yetiştirmek.

– Yaşam boyu eğitim anlayışına uygun eğitim vermek: Çağdaş bilgi ile donanmış, çalışma hayatında üretken, yenilikçi, girişimci, akademik bilgi ve donanımıyla uluslararası rekabete katılabilen bireyler yetiştirmek.

– Etik değerlere uygun eğitim vermek ve bu değerlere sahip bireyler yetiştirmek: Genel ahlak değerleri dışında, bilimsel araştırma ve meslek etiği kavrayışına sahip, bu kavrayış paralelinde hareket edebilen bireyler yetiştirmek.

Bilimsel Araştırma:

– Bilimsel araştırma ve bilgi üretimine katkıda bulunmak: Araştırma-geliştirme faaliyetlerine vakit ayıran, alanındaki gelişmeleri takip ederek, uluslararası düzeyde araştırma ve bilgi üretim çalışmaları yapan, alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kullanabilen, edindiği kazanımları mesleki uygulamalarına ve verdiği eğitime yansıtabilmek.

– İşbirlikleri oluşturabilmek: Toplumun, mesleğin ve ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını tespit edebilmek, bu doğrultuda işbirlikleri ve ortak proje kurguları oluşturabilmek, yaptığı araştırmalar, geliştirdiği yöntemler ve ürettiği bilgiler ile paydaşlarının gelişimine katkıda bulunabilmek.

Topluma Katkı:

– Verdiği eğitim dışında yürüttüğü araştırmalar ve gerçekleştirdiği işbirlikleri ile topluma katkı sunabilmek.

– Toplumsal olaylara duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve iş ahlakına sahip, bireyler yetiştirmek.