×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1) Şehir ve Bölge Planlama alanında özgün çalışmalar gerçekleştirebilmek için gerekli, uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2) Şehir ve Bölge Planlama alanında mevcut bilgi birikimini, yazını, çalışmaları ve projeleri anlayıp, eleştirel bir yaklaşımla çok boyutlu değerlendirebilecek farkındalığa sahip olur.
3) Şehir ve Bölge Planlama alanında gerçekleştirilecek çalışmalar için gerekli sorun tespit etme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel ve pratik becerilere sahip olur.
4) Şehir ve Bölge Planlama konusunda kazandığı bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini disiplinler arası bağlamlar içerisinde uygulama becerisine sahip olur.
5) Farklı alanlardan gelen bilgiyi kullanarak şehir ve bölge planlama alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilir ve problem çözme becerisine sahip olur.
6) Şehir ve Bölge Planlama konusunda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız yürütebilir.
7) Şehir ve Bölge Planlama konusuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili konu ve projelerde araştırma, saha çalışması, uygulama ve öğrenim süreçlerini yönetebilir, ekip çalışmalarında uzman olarak sorumluluk alabilir.
8) Öğrenimini kendi başına ya da bağımsız sürdürmeye olanak veren öğrenme ve araştırma yapma becerilerine sahip olur.
9) Şehir ve Bölge Planlama konusunda yürüttüğü ya da parçası olduğu çalışma ve uygulamalara ilişkin ilgili paydaşlarla sözlü, yazılı ya da görsel iletişim kurabilir, görüş ve önerilerini paylaşabilir.
10) Şehir ve Bölge Planlama doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren konularda eleştirel yaklaşır, araştırma yapar, sonuçları sentezler ve sistematize eder; bu süreçleri ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ya da görsel olarak sunabilir.
11) Planlamaya ilişkin karar ve uygulamaların toplumsal, ekonomik, çevresel ve etik açıdan getirdiği sorumlulukların bilincinde olarak çalışmalarını gerçekleştirir.
12) Kentsel gelişme ve dönüşüm alanlarındaki çalışmalarını çevresel duyarlılık, kentsel yaşam kalitesi ve kentli hakları çerçevesinde değerlendirerek gerçekleştirir.
13) Şehir ve Bölge Planlama alanının çok boyutlu, disiplinlerarası yapısı ve farklı ölçeklerde çalışma gerekliliğini dikkate alarak analiz, strateji ve politika geliştirebilir.
14) Dünyada şehir ve bölge planlama alanlarındaki kuramsal gelişmeler ve analiz yöntemleri konularında güncel bilgileri edinir.
15) Şehir ve Bölge Planlama disiplinindeki gelişmeleri hayat boyu izleme becerisine sahip olur.