ÜNİVERSİTE ADAYLARI VE VELİLER

Değerli Üniversite Adayları ve Veliler
Şehir ve Bölge Planlama, Türkiye gibi pekçok alanda hızla gelişip dönüşen ve nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini kentlerde barındıran bir ülke için ihtiyaç duyulan bir meslek alanı halini almıştır. Kentsel yaşam kalitesini artırma, afetlere dirençli kentsel çevreler ve konut alanları yaratma, sürdürülebilir yaşam çevreleri oluşturma ve ulaşım ve kentsel altyapı planlama konuları ülkemizin temel ve ivedilikle karşılanması gereken ihtiyaçlarındandır. Toplumun bu ihtiyaçlarının karşılanmasında şehir plancılarına önemli bir rol düşmektedir. Bu güncel ihtiyaçlar ışığında imar ve şehirleşme alanlarında yapılan yasal değişikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin kentsel dönüşüm ve konut ihtiyacını karşılama konularında yaptığı çalışmalar ve Kalkınma Ajansları’nın hizmet vermeye başlamasıyla birlikte şehir plancılarına duyulan ihtiyaç daha da artmıştır.

Ülkemizde vakıf üniversiteleri bünyesinde kurulan ilk Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olan Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2012-2013 yılında ek kontenjanla öğrenci alarak, eğitim hayatına başlamıştır. Önümüzdeki eğitim yılında 30 öğrenci almayı hedeflediğimiz Bölümümüzün öğrencilerinin tamamı burslu olarak eğitim görecektir. Bu kapsamda 5 öğrenciye %100, 25 öğrenciye %50 burs verilecek olup, burslar hiçbir koşulda kesilmeyecektir. MF-4 puan türünden öğrenci kabul eden ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim veren Bölümümüz öğrencilerine dört yıllık lisans eğitimi sunmaktadır. Bölümümüzün ülkemizin en iyi Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri arasında yer alması ve başarılı şehir plancıları yetiştirmesi için desteğini esirgemeyen Üniversitemiz, ilk yerleştirmedeki burslara ek olarak her yıl derslerinde üstün başarı gösteren öğrencilere “başarı bursu” vermektedir. Ayrıca öğrencilerimize bünyesinde eğitim veren diğer Bölümlerden yandal ve çift anadal yapma imkanı tanımaktadır.

Bölümümüze ilgi duyan ve bölümle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen tüm öğrencileri ve velilerini Balgat Kampüsümüze davet eder, tüm üniversite adaylarına başarılar dileyerek saygılar sunarız.

Çankaya Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü