×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

AKADEMİK KADRO / TAM ZAMANLI

Doç. Dr. Zerrin Ezgi KAHRAMAN (Bölüm Başkanı)

IMG_1863

CV
Ofis: 229
Telefon: +90 312 284 45 00 – 245
E-posta: ekahraman@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2001
Yüksek Lisans: Ekonomi, ODTÜ, 2003
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2008
Çalışma Alanları: Kent Sosyolojisi, Göç-Kent-Toplum İlişkisi, Kentsel Yaşam Kalitesi, Katılımcı Planlama Süreçleri, Kentsel Dönüşümün Sosyo-Mekansal Boyutu, Niceliksel Araştırma Süreçleri.

Devamını Oku…

 

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER

IMG_1727

CV
Ofis: 205/1
Telefon: +90 312 284 45 00 – 242 / 90 (533) 441 01 04 (Cep Tel.)
E-posta: mtuncer@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 1980
Yüksek Lisans: Şehir ve Bölge Planlama + Restorasyon ABD Ortak Prog., ODTÜ, 1985
Doktora: Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri),  Ankara Üniversitesi, 1995
Çalışma Alanları: Kentsel Tasarım, Tarihi ve Doğal Çevre Koruma, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri, Kent Tarihi.

Devamını Oku…

 

Prof. Dr. Ali TÜREL

IMG_1727

CV
Ofis: 205/2
Telefon: +90 312 284 45 00
E-posta: aliturel@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 1968
Yüksek Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 1972
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, London School of Economics, 1979
Çalışma Alanları: Konut Ekonomisi ve Politikaları, Kentsel Ulaşım, Kentsel Kalkınma ve Planlama Konuları.

Devamını Oku…

 

Doç. Dr. Ezgi ORHAN

CV
Ofis: 204/2
Telefon: +90 312 284 45 00 – 390
E-posta: ezgiorhan@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2007
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2012
Çalışma Alanları: Afet Planlaması, Risk Toplumu, İşyeri Coğrafyası, Planlama Teorisi.

Devamını Oku…

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ALTAY KAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

CV
Ofis: 207/1
Telefon: +90 312 284 45 00 – 295
E-posta: denizkaya@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2001
Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, ODTÜ, 2004
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2011
Çalışma Alanları: Kentsel ve Sosyal Dayanıklılık (Resilience), Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Sosyo-Mekansal Etkileri.

Devamını Oku…

 

Öğr. Gör. Semih KELLECİ

CV
Ofis: 204/1
Telefon: +90 312 284 45 00 – 347
E-posta: semihkelleci@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2005
Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, ODTÜ, 2012
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, Gazi Üniversitesi (devam etmekte)
Çalışma Alanları: Kamusal Mekanlar, Kentsel Tasarım, Dijital Sunum ve Görselleştirme Teknikleri.

Devamını Oku…

 

Öğr. Gör. Can GÖLGELİOĞLU

CV
Ofis: 204/3
Telefon: +90 312 284 45 00 – 347
E-posta: golgelioglu@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2010
Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, ODTÜ, 2014
Yüksek Lisans: Çevre Bilimleri ve Toplum Çalışmaları, Radboud Üniversitesi, 2015
Yüksek Lisans: Avrupa Mekansal Planlaması ve Sürdürülebilir Kalkınma, Cardiff Üniversitesi, 2015
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ (devam etmekte)
Çalışma Alanları: Kentsel Morfoloji, Kent İmgesi, Gestalt Kuramı, Sürdürülebilirlik, Sosyal İnovasyon, CBS.

Devamını Oku…

 

Öğr. Gör. Başak DEMİR

IMG_1727

CV
Ofis: 205/3
Telefon: +90 312 284 45 00 – 139
E-posta: bdemir@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2007
Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, ODTÜ, 2011
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ (devam etmekte)
Çalışma Alanları: Kentsel Tasarım, Sürdürülebilir Gelişme, Yenilenebilir Enerji, Katılımcı Planlama.

Devamını Oku…

 

Araş. Gör. Feriha Nazda GÜNGÖRDÜ

IMG_1851

CV
Ofis: 205/1
Telefon: +90 312 284 45 00 – 347
E-posta: nazdagungordu@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2012
Yüksek Lisans: Bölge Planlama, ODTÜ, 2015
Doktora: Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler, ODTÜ (devam etmekte)
Çalışma Alanları: Kentsel Çeşitlilik, Zorunlu Göç ve Kent ilişkisi, Kentsel Politika, Planlamada Sayısal Araştırma Yöntemleri

Devamını Oku…

 

Araş. Gör. Damla YEŞİLBAĞ

IMG_1851

CV
Ofis: 206/2
Telefon: +90 312 284 45 00 – 347
E-posta: damlayesilbag@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, ODTÜ, 2014
Yüksek Lisans: Kültürel Mirası Koruma, ODTÜ, (2020)
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama, Çankaya Üniversitesi (devam etmekte)
Çalışma Alanları: Kentsel ve Kırsal Koruma, Kültürel Miras, Arkeolojik Alanların Korunması, Koruma Planlaması, CBS.

Devamını Oku…

AKADEMİK KADRO/YARI ZAMANLI

Hakan ÜNLÜ

IMG_1863

CV
Ofis: 206
Telefon: +90 312 284 45 00 – 139
E-posta: hakanunlu@cankaya.edu.tr

Lisans: Şehir ve Bölge Planlama, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992
Çalışma Alanları: İmar Planlama Süreçleri, Kentsel Tasarım Projeleri, Çevre Düzeni Planı Yapımı, Koruma Planları.

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Ebru ÇELİK (Bölüm Sekreteri)

ebssss

Ofis: 229
Telefon: +90 312 284 45 00 – 139
E-posta: ecelik@cankaya.edu.tr

Lisans: Halkla İlişkiler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi (devam etmekte)