×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE:

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı CRP 300 ve CRP 400 Yaz Stajları Hakkında

Değerli Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri,

Bölümümüz zorunlu derslerinden Yaz Stajları için COVID-19’la mücadele tedbirleri kapsamında yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, CRP 300 kapsamında ofis stajlarını ve CRP 400 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında stajları yapacak öğrencilerimiz için aşağıdaki tarihlere göre stajlarını ve ilgili evraklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Stajlarla ilgili belgeler Bölümümüz web sitesinden ve http://crp.cankaya.edu.tr/stajlar/ adresinden erişilebilmektedir.

Bölümümüze elden veya posta yoluyla kapalı zarf içinde ulaştırılması gereken “Staj Başvuru Formu” ile “Staj Değerlendirme Formları”nın yaşanan salgın dolayısıyla kurum yetkilisi tarafından ıslak imzaları ve kaşeleri tamamlandıktan sonra taranıp e-posta yoluyla adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı CRP 300 ve CRP 400 Yaz Staj Başvurusu Onaylanan Stajyerlerin Sigorta Bildirimi İçin Gerekli Belgeler:

Aşağıdaki belgelerin hızla temin edilerek 16 Haziran saat 17.00’ye kadar Staj Komisyonlarına iletilmesi gerekmektedir.

• Sigorta giriş formu

• Staj yapan öğrencilerimizin sigorta süreçlerinin eksiksiz olarak yürütülebilmesi ve öğrencilerimizin bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla, “https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama?belge=Goster” bağlantısı kullanılarak erişilebilecek olan Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) “Müstehaklık Belgesi”

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı CRP 300 ve CRP 400 Yaz Stajları Takvimi

11 Haziran 2021 – Staj başvuru formlarının bölüme iletilmesi için son gün

16 Haziran 2021 – Staj yapılacak işyeri/kurum onaylarının ilan edilmesi

18 Haziran 2021 – Stajyer Öğrenci SGK bilgilerinin Çankaya Üniversitesi Personel daire başkanlığına iletilmesi (Bölüm tarafından yapılacaktır).

21 Haziran – 17 Eylül 2021 Yaz stajlarının yapılabileceği tarih aralığı (20 iş günü)

01 Ekim 2021 – Öğrenci Staj raporlarının teslimi için son gün

15 Ekim 2021 – Staj sonuçlarının ilan edilmesi

28 Ekim 2021 – Staj raporu revizyonlarının teslimi için son gün

12 Kasım 2020 – Staj notlarının ilan edilmesi

Ara Tatil Döneminde staj yapacak öğrenciler için Ara Tatil Staj Takvimi 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi başında ilan edilecektir.

 

İLGİLİ FORMLAR:

Zorunlu Stajyer Öğrenci Sigorta Giriş Formu

Staj Raporu Dosya Formatı (DOCX)

Staj Değerlendirme Formları CRP 300 CRP 400

Staj Uygulama Esasları (DOCX)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı CRP 300 ve CRP 400 Yaz Staj Takvimi (DOCX)

Yaz Stajları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (DOCX)

CRP 300 Özel Kurum Staj Başvuru Formu (DOCX)  / (PDF)

CRP 400 Kamu Kurumu Staj Başvuru Formu (DOCX) / (PDF)

Öğrenci Staj Bilgi Formu (XLS)

Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi